De service creëert waarde

From USM Wiki

This page is a translated version of the page The service creates value and the translation is 100% complete.

Volgens de Service-Dominant logic (S-D logica) is service de fundamentele basis voor alle waarde-uitwisseling. De S-D logica richt zich op waardecreatie in het gebruik van voorzieningen (value-in-use).

Het doel van elke dienstverlener is om waarde te leveren aan zijn klanten. Als een dienstverlener toegevoegde waarde wil leveren, dan moet de vitaliteit van het systeem van de ontvanger - de klant - verbeterd worden: waardecreatie is een verbetering van de vitaliteit van een systeem.

Wil er sprake zijn van toegevoegde waarde, dan zal de vitaliteit van het betreffende systeem dus toe moeten nemen. Het toezicht op waardecreatie richt zich op het realiseren van de beoogde baten tegen optimale kosten en acceptabele risico's.

Het USM Klant-Leverancier Interactiemodel


Voor waarde in een servicecontext geldt in USM (in navolging van Vargo, Akaa & Vaughan, Conceptualizing Value: A Service-ecosystem View):

  • Waarde wordt bepaald door de waarnemer. Bijgevolg kan de gepercipieerde waarde variëren, afhankelijk van het perspectief van die waarnemer. Carpoolen kan bijvoorbeeld een grote waarde bieden aan de deelnemers, maar ook aan de omgeving en aan andere weggebruikers, maar een taxichauffeur kan daar heel anders over denken. Er kan ook een verschil in perceptie van waarde zijn tussen leverancier en klant.
  • Waarde wordt gecreëerd door co-creatie. Bij dienstverlening worden altijd middelen uitgewisseld tussen de betrokken partijen. Klanten en leveranciers zijn betrokken bij de gezamenlijke creatie van de waarde van de service. Waarde aan de kant van de klant wordt alleen gecreëerd wanneer de gebruiker de service gebruikt. De leverancier voegt waarde toe aan de klant met de service en de klant geeft waarde terug aan de dienstverlener. Dit laatste kan een vergoeding zijn in de vorm van euro's, maar het kan ook een prestatie zijn die waarde vertegenwoordigt voor de leverancier in een toeleveringsketen of toeleveringsnetwerk, zoals het teruggeven van een andere voorziening (een soort 'ruil'-transactie) of het bijdragen aan betere waardeproposities van de dienstverlener. Met andere woorden, er vindt een waarde-uitwisseling plaats in de interactie waarmee de waarde van de service mede wordt gecreëerd. De ontvanger bepaalt de waarde van de service vanuit zijn eigen perspectief.
  • Waarde is multidimensionaal. Waarde kan vanuit meerdere perspectieven worden bekeken, bijvoorbeeld vanuit de behoeften van de betrokkenen, vanuit sociale normen, vanuit technologische mogelijkheden of vanuit culturele acceptatie.
  • Waarde ontstaat in de interactie. Het is moeilijk om waarde vooraf te bepalen. De ervaring van de gebruiker is van grote invloed op de waargenomen waarde van de service. Deze ervaringswaarde kan alleen achteraf worden bepaald.
Toegevoegde waarde koppelt meer aan eindresultaat (outcome) dan aan resultaat (output). De toename van de vitaliteit van het systeem van de klant wordt vooral op iets langere termijn gevoeld, door de voordelen die voortvloeien uit de directe output van de service.

De output is het directe resultaat van een interactie, de outcome - het eindresultaat - is het effect op langere termijn dat ermee wordt bereikt.

Het ITOCO-model


De toegevoegde waarde van facilitaire services kan worden vertaald in verschillende concrete waarden (naar Prevosth & Van der Voordt: De toegevoegde waarde van FM en Coenen c.s.: Facitair beheer waardedimensies vanuit vraagbeheer perspectief):

  • waarde in gebruik (value-use) die de effectiviteit van de business vergroten in termen van productiviteit, rendement, concurrentievermogen, flexibiliteit, risicomanagement, innovatiecapaciteit
  • sociale waarden die voortvloeien uit het ontwerp van de bouwomgeving, of die een impact hebben op het imago van de opdrachtgever
  • omgevingswaarden die van invloed zijn op duurzaamheid (people, planet, profit) en de ecologische voetafdruk
  • relationele waarden in klant-leverancier relaties, waar leveranciers zich onderscheiden door bijvoorbeeld kennis van de klant, persoonlijke aandacht, of de kwaliteit van ondersteuning

Veel van deze waarden kunnen worden vertaald in financiële voordelen en indirect zelfs in een toename van de waarde van de business. Te veel focussen op alleen financiële voordelen doet onrecht aan de potentiële bijdrage van services aan de business.

USM specificeert een Waarde-volwassenheidsmodel, dat de volwassenheid van een organisatie beschrijft in termen van het leveren van waarde aan de klant.