USM en ITIL, SIAM, DevOps, etc.

From USM Wiki

This page is a translated version of the page USM and ITIL, SIAM, DevOps, etc. and the translation is 100% complete.

Het universele karakter (de "U") van USM ondersteunt tal van practices en technieken, zoals SIAM, Devops en agile. Al deze practices en technieken dienen uiteindelijk hetzelfde doel: betere dienstverlening. USM levert het universele managementsysteem voor dat doel.

ITIL

  • ITIL v1 - In de eerste editie, van eind jaren tachtig tot de eeuwwisseling, was de tekst van ITIL gebaseerd op zo'n 50 boekjes waarin evenzoveel best practices voor IT-servicemanagement waren vastgelegd. ITIL was vooral gericht op ondersteuning van de technologische uitdagingen waar de wereld in die tijd voor stond: het optimaal draaien van steeds complexere software op steeds grotere computerparken in steeds grotere netwerken. Het was het begin van het tijdperk van het internet.
  • ITIL v2 - In 2000-2001 werd ITIL herschreven tot twee kernboeken: ITIL Service Suuport en ITIL Service Delivery, waar later nog enkele kleinere werken aan werden toegevoegd. Deze twee kernboeken beschreven 12 practices en functies; de andere boeken beschreven een groot aantal extra activiteiten. ITIL v2 maakte duidelijk dat services steeds centraler kwamen te staan bij de implementatie van informatieverwerkende producten. Het ging niet langer om technologie, maar om ondersteuning van de business met technologie. Hoewel ITIL het woord processen gebruikte, werden de ITIL-boeken geschreven in de vorm van best practices.
  • ITIL v3 - In 2007 werd de derde versie van ITIL uitgebracht: ITIL v3, deze keer vastgelegd in vijf boeken: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation en Continual Service Improvement. Samen beschreven deze boeken 28 practices (opnieuw 'processen' genoemd), functies en activiteiten. Deze versie was gebaseerd op een aanpak die zich richtte op de levenscyclus van een IT-service, in een omgeving die zich richtte op voortdurende verbetering. In 2011 werd een kleine herziening van ITIL v3 uitgebracht. Met ITIL v3 verschoof de focus definitief naar services, maar nu met een zware nadruk op de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit voor de business. De focus op snelle ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor de business zette zich in de daaropvolgende jaren sterk door in de IT-industrie. Agile en DevOps deden hun intrede, cloud-technologie met bijbehorende strategieën werd op grote schaal geïntroduceerd, en de integratie van IT en andere vakgebieden werd mainstream met het Internet of Things. ITIL had onvermijdelijk behoefte aan een update om deze ontwikkelingen te ondersteunen.
  • ITIL 4 - Die update werd gelanceerd in februari 2019. Hoewel ITIL 4 ergens de opmerking maakt dat de processen uit de eerdere edities practices waren in plaats van daadwerkelijke processen, is de nieuwste versie van ITIL nog steeds gebaseerd op een practice-gebaseerde aanpak. Deze keer beschreef ITIL 34 practices waarmee een serviceorganisatie haar waardestromen kan organiseren. ITIL 4 voegde ideeën toe zoals service value system en service value chain, maar de praktice-gedreven aard van ITIL en het gebrek aan een systematische benadering van het concept managementsysteem leidde nog steeds tot hetzelfde resultaat: een nogal onsamenhangende en zeer redundante set van best practices die niet gemakkelijk als één efficiënt en geïntegreerd geheel kan worden toegepast.

Het resultaat van het toepassen van ITIL is een combinatie van hoge kosten (vanwege het vercommercialiseerde prijsmodel en de interne inconsistentie) en beperkte resultaten (vanwege het interne gebrek aan een systeembenadering en de daaruit voortvloeiende redundantie). Dit kan worden gerepareerd door dat ontbrekende stukje toe te voegen aan de strategie van de organisatie: het managementsysteem dat het mogelijk maakt de waarde van handreikingen voor best practices te ontsluiten. Dit verklaart hoe USM en ITIL kunnen worden gecombineerd tot een duurzame strategie. Gebruikmakend van de metafoor van de organisatie als een gebouw, levert het enterprise servicemanagementsysteem van USM het fundament van je gebouw, terwijl de best practice-richtlijnen van ITIL-versies kunnen worden toegepast op de etages van je gebouw. Lees het e-book "Laat ITIL 4 slagen met USM" (ook beschikbaar in Engels en in Fins).

USM kan alle ITIL v3 best practices ondersteunen met één geïntegreerd servicemanagementsysteem


USM kan alle best practices van ITIL 4 ondersteunen met één geïntegreerd servicemanagementsysteem


COBIT

Wat geldt voor ITIL (hierboven), geldt ook voor COBIT. Hoewel COBIT veel dichter bij een architectuuraanpak staat, blijft het een framework van best practices. Dit betekent dat - in de metafoor van het gebouw - de COBIT-handreikingen ook kunnen worden ondersteund door het servicemanagementsysteem van USM, voor een duurzame combinatie van één fundament en vele etages.

USM kan alle best practices van COBIT ondersteunen met één geïntegreerd servicemanagementsysteem


FitSM

FitSM is een best practice-framework dat een subset van 14 ITIL-practices presenteert en beweert een lichtgewicht standaard voor IT-servicemanagement te leveren. Met de overname van ITIL-practices en de bijbehorende denkwijze erft FitSM de voordelen, maar ook de gebreken van de best practice-aanpak van ITIL. Bovendien heeft FitSM een aantal extra inconsistenties gecreëerd die de economische effectiviteit van het framework in de praktijk beperken. FitSM lijkt te stellen dat de andere ITIL-practices niet als 'even belangrijk' worden gekwalificeerd als deze subset van 14, en benadrukt de practice-gedreven aanpak die het tegenovergestelde is van Systems Thinking. Net als de andere frameworks kan USM de gepresenteerde practices ondersteunen met één geïntegreerd servicemanagementsysteem.

De FitSM-practices kunnen allemaal worden ondersteund door het USM-managementsysteem


SIAM

Het SIAM (Service Integration And Management) framework beschrijft een practice voor het managen van een complex outsourcing-netwerk. De service integrator en alle toeleveranciers in dat netwerk handelen als actoren die allemaal hetzelfde doel hebben: goed geoliede toeleveringsketens vormen in een complex netwerk. Een sterke keten bestaat uit sterke schakels. USM levert de krachtige, universele schakel voor die ketens en netwerken.

USM als de universele schakel in een complex SIAM-netwerk


DevOps

Hetzelfde geldt voor een organisatie met een DevOps practice. Elke DevOps squad is een dienstverlener geworden, die nu handelt als een actor in een keten of netwerk. Dit betekent opnieuw dat een krachtige keten een krachtige schakel vereist: de USM-schakeltechniek levert de oplossing voor interoperabiliteit tussen al die actoren, voor een krachtig, effectief en efficiënt netwerk. Op deze manier kan de DevOps practice bijdragen aan het doel van de organisatie: de best denkbare dienstverlening. Lees het e-book "Laat DevOps slagen met USM".

USM als de universele schakel in een complex DevOps-network


Agile en scrum

De Devops practice is gebaseerd op de techniek van agile werken met scrum-technieken die zich richten op een beperkt deel van de dienstverlening: wijzigingen. Agile en scrum gaan dus over kleinschalige en incrementele verbeteringen die op korte termijn bijdragen aan een verbeterde dienstverlening die voldoet aan de snel veranderende behoeften van de klant. Elke verbetering is een verbetering van de reactieve of proactieve dienstverlening en past naadloos in het USM-managementsysteem.

USM levert op die manier structurele en onmisbare ondersteuning voor agile werkwijzen en scrum-technieken, wat een voorwaarde is voor de inbedding in de doelstelling van de organisatie om optimale dienstverlening te realiseren. De agile principes en het Agile Manifesto kunnen volledig worden gevolgd bij een invoering van USM. Bovendien, als een organisatie haar werkwijzen en governance methodisch heeft opgezet volgens USM, kunnen aanzienlijk betere en duurzamere resultaten worden bereikt met deze agile werkwijzen en scrum-technieken. De invoering van USM is bovendien gebaseerd op een agile aanpak, met verbetersprints.

Agile werkwijzen richten zich op kortcyclische aanpassingen die kunnen worden ondersteund in het USM-managementsysteem.


Het Viable System Model (VSM)

Het viable system model (VSM) is een model dat organisaties ondersteunt om in control te komen van hun prestaties, in een veranderende omgeving. Het VSM beschrijft de structuur van een autonoom systeem dat in staat is zichzelf (en zijn prestaties) aan te passen aan veranderende eisen. Een levensvatbaar systeem kan overleven in een context die voortdurend wijzigt.

Het VSM is gebaseerd op de regeltheorie (cybernetica), zodat het ondersteuning biedt voor control. Het is niet bedoeld om creativiteit te stimuleren. Als je op zoek bent naar een mechanisme dat je helpt services te leveren in een afhankelijkheidrelatie waar continuïteit de essentie is, dan is het VSM een zeer bruikbaar model. Het model is echter nogal theoretisch en voor velen is het moeilijk om grip te krijgen op de betekenis ervan en op de manier waarop het werkt. Als je het VSM begrijpt maar nog steeds worstelt met de vraag "Hoe dan?", zul je in USM een ideale partner voor VSM vinden.

De opzet van USM is zeer analoog aan het VSM: het levert een controlmechanisme, maar nu gebaseerd op een managementarchitectuur die een managementsysteem specificeert. Dit betekent dat USM zich richt op de lagere regionen van het VSM. USM is opgezet in eenvoudige structuren met praktische componenten, waardoor de aanpak van VSM in de praktijk gemakkelijk kan worden ondersteund.

Check deze video als je wilt zien hoe USM het VSM ondersteunt en hoe USM ook werkt met Ashby's Law of Requisite Variety.

Een vereenvoudigde afbeelding van het Viable Systems Model (VSM)


ASL en BiSL

In Nederland zijn twee frameworks populair voor de ondersteuning van applicatie-services (ASL) en business informatie-service (BiSL, ook wel BiSL-Next of DiD: digital information design). Beide zijn gebaseerd op dezelfde practice-gedreven aanpak als de andere best practices frameworks. Hun afhankelijkheid van practices en het gebrek aan systeemdenken veroorzaakt dezelfde problemen als bij die andere frameworks: intern inconsistent, zeer redundant, duur, en niet duurzaam. De practices van ASL en BiSL kunnen ook worden gereproduceerd met het USM-managementsysteem.

Alle ASL-practices kunnen worden ondersteund met het USM-managementsysteem


Alle BiSL-practices kunnen worden ondersteund met het USM-managementsysteem